Atentie Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai buna experienta pentruutilizator. Daca veti continua, vom presupune ca sunteti de acord sa primiti cookie-uri de pe acest site. OK

​REGULAMENTUL TOMBOLEI

Actualizare: Castigatori tombola, descarca document

Actualizare: Act aditional la regulament, descarca documentul

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

“CÂŞTIGĂ CU VIOSTAR”

I. Durata promotiei

I.1 Loteria publicitara va incepe la 18 aprilie 2017, ora 08:00 si se va finaliza la data de 16 iunie 2017, ora 13:00.

II. Organizator

II.1 Organizatorul tombolei este S.C. “ VIOSTAR COM “ S.R.L., societate romana, cu sediul in Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau, si puncte de lucru in Buzau, Sos Brailei, nr. 9, judetul Buzau si in sat Gura Calnaului, DN2 E85, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub numarul J10/1069/1995, cod unic de inregistrare fiscala RO 7861903.

Tombola va fi organizata in incinta sediului social amplasat in Municipiul Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau.

III. Drept de participare

III.1 Au drept de participare numai persoanele fizice. Nu pot participa la această promotie angajatii societatii comerciale S.C. “VIOSTAR COM” S.R.L., asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatii comerciale in ale caror magazine se desfasoara promotia, precum şi rudele pana la gradul patru inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

III.2 Organizatorul se obliga sa faca publice la sediul societatii numele castigatorilor si castigurile acordate, in termen de maxim 3 zile de la data extragerii.

III.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei promotii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

IV. Acordarea premiilor

IV.1 Pentru cumparaturi constand in anvelope, piese si accesorii auto in valoare de minim 500 RON din magazinele participante la promotie, ale societatii organizatoare, aferente unui singur bon de casa sau unor bonuri de casa cumulate (din aceeasi zi) pana la suma de 500 RON, se va primi un cupon. Un bon fiscal da dreptul de participare o singura data la tombola.

IV. 2 Un participant va primi un numar de cupoane conform cu valoarea cumparaturilor efectuate intr-o zi.

IV. 3 Completarea cuponului se face in intregime, necompletarea unuia din campurile existente ducand la nevalidarea cuponului, respectiv, in final, a castigului. Cuponul va fi introdus in urna pentru tragerea la sorti care va avea loc in data de 16 iunie 2017 .

IV. 4 Reprezentantul S.C. “ VIOSTAR COM” SRL de la Biroul de informatii va verifica bonul/bonurile de casa pentru a vedea daca produsele s-au cumparat din cadrul magazinelor societatii, daca data bonului corespunde cu data prezentarii pentru ridicarea cuponului si daca suma se incadreaza in regulile de participare. Daca toate conditiile sunt indeplinite se va da un cupon de participare la concurs, aferent sumei de minim 500 RON inscrisa pe bonul sau bonurile de casa (din aceeasi zi). Validarea cuponului si a castigului se face dupa completarea in totalitate a tuturor campurilor inscriptionate pe cupon.

IV. 5 In conformitate cu regulile de participare la prezenta campanie, fiecare participant are dreptul de a participa la concurs conform urmatoarelor reguli de joc:

Dupa completarea cuponului si validarea acestuia de catre reprezentantul S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. de la Biroul de informatii, participantul va introduce cuponul in urna de concurs.

IV. 6 Reprezentantul S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. nu va valida nici un cupon decat dupa ce toate campurile cuponului au fost completate de participanti. Cupoanele de tombola se pot ridica de la sediul si punctele de lucru ale societatii, respectiv din Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau, din Buzau, Sos Brailei, nr. 9, judetul Buzau si din sat Gura Calnaului, DN2 E85, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, de la biroul de informatii situat in incinta magazinului, pe toata durata campaniei, in conformitate cu programul de functionare a orarului de lucru, respective de luni pana vineri intre orele 08:00 – 18:00 si sambata intre orele 08.00-13.00. Completarea lizibila si completa a cupoanelor este responsabilitatea participantului la promotie.

IV. 7 Bonurile de casa si cupoanele vor fi verificate de reprezentatii S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. Bonurile de casa vor fi returnate participantilor pentru a fi pastrate de catre acestia pentru verificari ulterioare, in caz de castig, in caz contrar premiul castigat va fi anulat.

V. Descrierea premiilor, acordarea acestora si tragerea la sorti

V.1.Premiile se vor acorda astfel:

Prin tragere la sorti. Tragerea la sorti se va efectua in incinta magazinului de la sediul societatii din Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau, sub supravegherea unui avocat, asistat de o comisie formata din cel putin 2 reprezentanti ai S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. Tragerea la sorti va avea loc in data de 16 iunie 2017, dupa incheierea campaniei, ora 15:00.

Fiecare cupon se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea.

Cuponul va fi considerat ca nefiind valid in cazul in care se va constata ca nu contine cel putin urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa completa, numarul bonului de casa, suma, data cumpararii, semnatura, telefon.

In cazul in care se va extrage un cupon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt cupon. Pentru fiecare premiu oferit de organizator se vor extrage consecutiv alte 5 taloane (un castigator si patru rezerve). Titularul primului cupon extras va fi declarat castigator. Exista 3 premii, dupa cum urmeaza:

Premiul I - 1 LCD in valoare de 1000 ron;

Premiul II - prestari servicii in unitatea noastra constand in cate o operatiune din cele enumerate mai jos, efectuate in termen de 12 luni de la validarea premiului, respectiv : manopera schimb ulei si filtre, montat/demontat/echilibrat anvelope/roti, geometrie roti, gazduire anvelope in hotel pe o perioada de sase luni, verificare instalatie electrica si de climatizare auto, in valoare de 410 lei;

Premiul III - prestari servicii in unitatea noastra constand in cate o operatiune din cele enumerate mai jos, efectuate in termen de 12 luni de la validarea premiului, respectiv montat/demontat/echilibrat anvelope/roti, geometrie roti, gazduire anvelope in hotel pe o perioada de sase luni, verificare instalatie electrica si de climatizare auto, in valoare de 360 lei

Valoarea totala a premiilor este de 1770 lei.

Premiile nu se acorda in bani si nu sunt transmisibile.

V.2. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul extragerii respective trebuie sa se prezinte, in termen de 4 zile calendaristice calculate de la data instiintarii prin scrisoare postala recomandata cu confirmare de primire sau telefonic, cu bonul/bonurile de casa stampilate de catre reprezentantii S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. si cu cartea de identitate ( BI), pasaportul sau legitimatie de sedere temporara (in cazul persoanelor fizice nerezidente). In cazul in care aceste conditii vor fi indeplinite, castigatorul va fi validat.

V.3. Prin participarea la aceasta promotie, castigatorii sunt de acord ca S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. sa utilizeze imaginea castigatorului in scopuri promotionale pe canalele de promovare interne si presa, prin mijloace printate, video si audio.

V.4. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

V.5. In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu se prezinta in termenul comunicat sa-si ridice premiul sau premiile nu sunt acordate pentru ca titularii cupoanelor castigatoare nu au prezentat bonurile de casa emise de catre reprezentantii S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. sau nu au prezentat buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa le probeze identitatea, Organizatorul va desemna ca fiind castigator al premiului respectiv pe titularul cuponului extras ca prima rezerva pentru respectivul premiu.

V.6. În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui cupon participant, decizia comisiei este definitivă. In cazul in care nici primul extras drept castigator si nici una din rezerve nu sunt considerate validate, se considera ca premiul nu a fost castigat si se va reporta pentru extragerea urmatoare, iar daca aceasta nu mai exista premiul ramane in proprietatea organizatorului.

V.7 Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. legate de aceasta tombola.

VI. Dispozitii finale

VI.1 Organizatorul tombolei nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit.

Din punct de vedere fiscal, premiul castigat cu valoare mai mare de 600 RON este venit brut, urmand ca, pentru predarea acestuia catre castigator, acesta din urma sa achite impozitul aferent castigului, calculat astfel cum vor fi in vigoare prevederile legale la data organizarii evenimentului.

Premiile va fi predate castigatorilor pe baza de proces verbal predare-primire, odata cu achitarea de catre acestia a impozitului aferent castigului si emiterea chitantei de incasare de catre organizator, impozit de a carui virare catre bugetul de stat se face obligat cel din urma.

Organizatorul va putea asista castigatorul in efectuarea formalitatilor de intrare in posesie a premiului, la cererea acestuia, in conditiile mentionate mai sus.

Acest articol este valabil numai pentru premiile castigate prin tragere la sorti si enumerate/descrise la punctul V.1.

VI.2 Prin înscrierea la promo la “Câstigă cu Viostar participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

VI.3 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra cuponului. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru cupoanele deteriorate sau necorespunzător completate de catre participanti.

VI.4 Semnand cuponul, participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a companiei S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. La cererea scrisa a acestora, adresata la sediul societatii in Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. si de la partenerii sai cu grija selectati.

VI.5 Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate in urma tragerii la sorti.

VI.6 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

VI.7 In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

VI.8 Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil, la cerere, in incinta tuturor macazinelor participante, respectiv in Buzau, DN2 km 112+625 Soseaua de Centura, judetul Buzau, in Buzau, Sos Brailei, nr. 9, judetul Buzau si in sat Gura Calnaului, DN2 E85, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, pe site-ul companiei www.viostar.ro si pe pagina de facebook a societatii.

S.C.“ VIOSTAR COM “ S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Actul s-a redactat la sediul societatii de catre consilier juridic Mitoiu Geta, astazi 12 aprilie 2017, in patru exemplare.